Usługi

IFF Engineers jako zespół ekspertów jest firmą kładącą bardzo duży nacisk na fazę przygotowania projektu do inwestycji. Idea, Funkcja i Forma opracowywanych projektów jest tworzona na bazie wieloletniego doświadczenia naszych projektantów. Wyprzedzamy aktualne trendy w budownictwie – stawiamy na nowoczesne technologie!

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem obejmuje m.in.,:

 • gruntowną analizę projektową projektu budowlanego/wykonawczego (uwzględniającą wszystkie branże) wraz z wykonaniem optymalizacji rozwiązań mogących generować zwiększone koszty dla Inwestora,
 • opracowanie wstępnych kalkulacji budżetowych na podstawie projektu budowlanego,
 • opracowanie szczegółowego budżetu na bazie kosztorysów inwestorskich,
 • organizację procedur przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy bądź wykonawców (pakietowanie prac),
 • pełną weryfikację ofert z uwzględnieniem wytycznych i standardów Inwestora,
 •  pakietowanie robót w zależności od przyjętego modelu realizacji,
 • prowadzanie negocjacji cenowych z oferentami w zależności od wybranego modelu realizacji,
 • wybór Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców poszczególnych pakietów prac,
 • wielobranżowy nadzór techniczny oraz kosztowy nad prowadzonymi pracami,
 • reprezentowanie Inwestora na terenie budowy oraz przygotowanie procesu rozpoczęcia budowy, w tym m.in. uzyskanie niezbędnych oświadczeń, pozwoleń i innych wymaganych dokumentów,
 • udział w procedurach odbiorowych obiektu,
 • rozliczenie końcowe projektu,
 • nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji, przeglądy roczne.

NADZÓR I ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

Usługa zarządzania budową jest skierowana do Klientów, którzy zdecydowali się na etapowanie prac w postaci pakietów robót. Korzyści płynące z takiego rozwiązania to wyeliminowanie zakładanego zysku Generalnego Wykonawcy. Specjaliści IFF Engineers, pracując w formule zarządzania budową, przygotowują pakietowanie zakresów robót w jasnym i przejrzystym podziale zakresowym. Pozwala to na swobodę działania, uzyskanie cen rynkowych oraz sprawne podejmowanie decyzji w trakcie trwania prac.
Zakres obejmuje m. in.:

 • pełną wielobranżową analizę projektu budowlanego z wyszczególnieniem elementów generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych,
 • pełną wielobranżową analizę projektu wykonawczego z wyszczególnieniem elementów generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych,
 • przygotowanie wycen szacunkowych na podstawie projektu budowlanego oraz szczegółowych na podstawie projektu wykonawczego,
 • przygotowanie modelu pakietowania prac budowlanych wraz z przygotowaniem przetargu na wykonawców poszczególnych pakietów, w tym przygotowanie materiałów przetargowych dla poszczególnych zakresów oraz przygotowanie instrukcji dla oferentów przy zachowaniu wymogów, oraz wytycznych Inwestora,
 • kontrolę prawidłowości wyceny robót budowlano-montażowych wraz z wyłonieniem kandydatów do wstępnych negocjacji,
 • negocjacje z wykonawcami (z przygotowaniem rekomendacji dla poszczególnych wykonawców),
 • przygotowanie dokumentów formalnych (umowa z wykonawcą) pozwalających Klientowi na zminimalizowanie ryzyka w trakcie trwania procesu budowlanego,
 • prowadzenie bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej, kontroli kosztów, nadzoru nad jakością i terminowością prowadzonych prac w trakcie trwania budowy,
 • uczestnictwo w przeglądach odbiorowych budynków oraz nadzór nad terminowością i jakością usuwania usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów.

AUDYTY TECHNICZNE (DUE DILIGENCE)

Zespół IFF Engineers ds. audytów technicznych (due diligence) to wielobranżowy skład specjalistów, dzięki któremu gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług w tej dziedzinie. 
Zakres obejmuje m.in.:

 • gruntowną analizę pod kątem prawnym, ekonomicznym, technicznym obiektów kubaturowych, inżynieryjnych oraz przemysłowych,
 • wielobranżową analizę dokumentacji projektowej,
 • badania stanu technicznego istniejących obiektów,
 • szczegółowy przegląd obiektów pod kątem jakości wykonania,
 • analizę lokalizacji  planowanych inwestycji.

DORADZTWO TECHNICZNE I PROJEKTOWE

Świadczymy usługi w zakresie zarządzania projektami budowlanymi, doradztwa inwestycyjnego i technicznego. Doradzamy na wszystkich etapach projektu, koordynujemy wszelkie działania, które mają wpływ na jego powodzenie. Współpracujemy z Generalnymi Wykonawcami, developerami, instytucjami finansowymi. Mamy doświadczenie w przemyśle kolejowym i drogownictwie.

zarządzanie projektami budowlanymi

IFF Engineers Sp. z o.o.
Żurawia 2 lok. 20
00-503 Warszawa

NIP: 7010817829
REGON: 369970899
KRS: 0000727783

pon. - pt.
09:00 - 17:00