Usługi

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

NADZÓR I ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE

AUDYTY TECHNICZNE (DUE DILLIGENCE)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Kierownik projektu Kontroler kosztów

NADZÓR I ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

Inwestor zastępczy

Kierownik projektu

Kierownik budowy

Inżynier budowy

Inspektor nadzoru

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE

Projekty budowlane do PnB Projekty wykonawcze

Projekty Wielobranżowe

Koordynacja wielobranżowa

AUDYTY TECHNICZNE (DUE DILLIGENCE)

Przeglądy roczne

Przeglądy okresowe

Opinie techniczne

Ekspertyzy

designed by IFF